Vilkår og betingelser

§ 1 Anvendelsesområde
I forretningsaftalen mellem os og kunden gælder udelukkende følgende vilkår og betingelser for ordren. Dette gælder også for alle fremtidige transaktioner. Vi anerkender ikke afvigende betingelser for kunden, medmindre vi har aftalt det endegyldigt på skrift.

§ 2 Konklusion
1. Kundens ordre er et bindende tilbud. Købsaftalen er indgået, når vi bekræfter ordren skriftligt eller leveringen foretages. Hvis vi mod forventning ikke længere har varen på lager, er vi ikke forpligtet til at udføre ordren. Vi underretter dog kunden straks, hvis vi ikke kan acceptere ordren, eller ikke kan levere inden for 14 dage. Tilbuddene refererer til de varer, som vises eller beskrives på vores hjemmeside. Vi tager forbehold for, at der kan forekomme små variationer af produktet sammenlignet med præsentationen på vores hjemmeside ang. farve, design og udsmykning. Vi har derfor pligt til at levere en vare i stedet for den bestilte, der er tilsvarerende i kvalitet og pris.

2. I tilfælde af skrive-, tryk- og regnefejl på hjemmesiden, har vi ret til at trække tilbuddet tilbage.

§ 3 Betingelser for gavekort og kuponer
Radbag-indkøbte gavekort udløber ikke og vil blive refunderet i tilfælde af returnering.

Kuponer modtaget af tedje part reducere fakturabeløbet når beløbet for minimumsordren er opnået. Hvis returneringsbeløbet er under beløbet for en minimumsordre, vil kuponværdien blive fradraget returneringsbeløbet. I tifælde af køb ved faktura er de anslået priser og forsendelsesomkostninger gældende. Gavekort og rabatkuponer kan kun benyttes ved vores online butik på lagervarer og nedsatte varer. Bemærk at en kombination af flere rabatkoder ikke er muligt.

Kontant betaling samt overførsel af beløb fra en ordre til en anden tidligere eller allerede afsluttede ordrer er ikke muligt.

§ 4 Levering, risikoovergang, leveringstider
1. Levering sker fra vores hovedkvarter i Lauterach til kundens opgivne adresse.
2. Leveringstiden er 2 - 3 hverdage for levering til Danmark. Ved afvigende leveringstider henviser vi til produktsiden. Ved længere leveringstid vil du blive informeret via e-mail om forsinkelsen, forudsat at vi ikke har angivet en leveringsdato i produktbeskrivelsen.
3. Gælder kun iværksættere: Risikoen for utilsigtet tab eller utilsigtet forringelse af varerne overgår til køberens valgte transportselskab. Dette gælder også for delleveringer. Vi tager os af levering, hvis der ikke tidligere er indgået en skriftlig aftale med køberen for bestemt type levering.

§ 5 Annullering af ordre
Du har ret til, indenfor 30 dage helt eller delvist at ophæve købet uden at give en specifik grund. Dette kræver dog, at varen er i samme stand som ved afsendelse. Denne returfrist løber fra dagen hvor pakken er modtaget eller overgivet til tredjepart.

For at overholde fristen for returnering, skal der reklameres rettidigt. Dette kan gøres ved at indsende dine varer sammen med den tilbageleveringsformular der medfulgte ved levering (eller anden klar erklæring om returnering) samt afsende en e-mail til Radbag. Derudover kan du afsende en e-mail eller et brev indeholdende en klar ophævelse af købet.

Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind kundenspezifische Waren, verderbliche Waren sowie Audio-, Videoaufzeichnungen und Software, wenn die gelieferten Datenträger entsiegelt wurden.

Undtaget fra fortrydelsesretten er brugerdefinerede produkter, datamedier hvor plomberingen er brudt, letfordærvelige varer, lyd, video og software. Din tilbagekaldelse skal sendes til [email protected] eller til følgende adresse:

Radbag
Reitschulstrasse 7
6923 Lauterach
Østrig

Metoden for tilbagelevering og eventuel tilbagebetaling er forklaret hier.

Afbestillingsreglerne i ovenstående formular gælder udelukkende private kunder fra Danmark. For ordre foretaget af virksomheden, vil vi med glæde arrangere individuelle aftaler.

Garanti
Alle købte produkters garanti følger lovgivningens bestemmelser.

Opsigelse af købsaftale

Hvis du vil opsige din  kontrakt, skal de gensidigt leverede ydelser tilbageleveres. Når varerne skal tilbageleveres, betales dette af Radbag. I tilfælde af, at tilbageleveringen koster et signifikant højere beløb end den normale porto, bibeholder vi retten til kun at refundere den almindelige porto.

Er du ikke i stand til at tilbagelevere varen, eller kan du kun levere varen tilbage i en forringet stand, forbeholder vi os retten til at tilbageholde kompensation, forudsat at forringelsen af produktet udelukkende er sket i kundens varetægt.

Vi har tilbagebetalt alle betalinger vi har modtaget fra dig (inklusiv forsendelse) senest fjorten dage efter modtagelsen af din annullering af ordren. Ved tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode som blev brugt i den originale transaktion, med mindre vi sammen har aftalt en anden tilbagebetalingsmetode eller en anden form for erstatning eller kompensation. Under alle omstændigheder forbeholder vi os retten til at tilbageholde beløbet indtil vi har modtaget den oprindeligt bestilte ordre, eller du kan bevise at afsendelsen har fundet sted.

§ 6 Betaling og tidsfrist
1. Du vælger selv betalingsformen mellem de tilgængelige bestillingsformularer. Vi forbeholder os ret til at begrænse de valg af betalingsmetoder, du har til rådighed, afhængigt af bestillingen af varen og andre kriterier.

2. Når du betaler med kreditkort eller Paypal, trækkes beløbet ved afslutning af købet.

§ 7 Priser
Vi bestræber os altid på at tilbyde billige og rimelige produktpriser. Vi sælger dog aldrig produkter til under indkøbspris for at tiltrække nye kunder (en ulovlig metode, der alligevel ses ofte ved handel). Følgende yderligere punkter bør du også vide om vores priser:
1. Alle priser er inklusive den moms, der er lovpligtigt og aktuelt gældende.

2. Emballering og forsendelse vil blive beregnet hver for sig og faktureret.

3. Ved en værdi på 499 DKK eller mere pr. ordre bidrager vi til leveringen, emballagen og forsendelsesomkostningerne inden for Danmark.

§ 8 Afregning og tilbagebetaling
1. En ret til at modregne i eventuelle nye ordre, med andre ordre, er kun gældende såfremt dette er udtrykkeligt anerkendt af os.

2. Kunden kan kun udøve tilbageholdsret, hvis dennes modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.

§ 9 Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil kunden har opfyldt alle krav fra forretningsaftalen, og betalingen er sket.

§ 10 Garanti for fejl og mangler
1. Garantien er underlagt loven. Ved lovkrav er retten til nedsættelse, anullering og erstatning fastsat gennem en to årig garantiperiode, der løber fra levering. Dog har sælger ret til at afhjælpe mangler.

2. Vi påtager os intet ansvar for skader eller defekte varer, hvis de er forårsaget af forkert brug, drift og opbevaring, uagtsom eller forkert pleje og vedligeholdelse, overforbrug eller forkert reparation af en ikke-autoriseret servicepartner.

3. Hvis de leverede produkter (inden for garantiperioden) er mangelfulde, bedes du tilbagesende produktet og kontakte os pr. e-mail.

4. Vi påtager os intet ansvar for mangler, der er forårsaget af utilsigtet brug eller baseret på unormal slid.

5. Klager skrives til os umiddelbart efter, at kunden bliver klar over produktets mangler.

§ 11 Sted for valg af domstol
Opfyldelsen sker i Lauterach. Den kompetente domstol for eventuelle tvister er Feldkirch, der opstår i forbindelse med juridiske transaktioner samt retsforhold af enhver art mellem os og vores kunder. Dette er gældende medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Østrigsk ret er gældende medmindre andre er udtrykkeligt aftalt.

§ 12 Afsluttende bemærkninger
Hvis en bekendtgørelse i disse generelle vilkår og betingelser er ugyldig, vil kontrakten fortsat være gyldig. I stedet for den ugyldige bekendtgørelse gælder de relevante og gældende lovkrav.